Breed draagvlak voor Gent als kind- en jeugdrvriendelijke stad

Alle democratische partijen steunden de beleidsnota 'Gent, kind- en jeugdvriendelijke stad' en dat breed draagvlak is belangrijk. Zo duidde ik ook bij de tussenkomst over dit bijzonder actieplan.

Het actieplan 'kind en jeugdvriendelijke stad' is niet zomaar een actieplan. Met de rode-groen-blauwe stadscoalitie staan we achter een nieuwe missie voor onze stad, namelijk dat we een open, solidaire, wijze en…  kindvriendelijke stad zijn.

 

En dat is belangrijk, want in onze steden en dus ook in Gent worden we geconfronteerd met vergrijzing, verjonging, verkleuring en verarming. Elke beleidsmaker die daarvoor de ogen sluit, staat stil of gaat achteruit.

Deze nota is het sluitstuk van een Gentse beleid dat met die leeftijdscomponent rekening houdt en tegelijk ook de armoede wil tackelen.

Dat we inzetten op die jeugd- en kindvriendelijke stad, blijkt niet alleen uit deze nota. Ik verwijs naar de keuze die we al eerder aanhaalden, om de besparingen vanuit Vlaanderen op flankerend onderwijsbeleid en jeugd(welzijns)werk vanuit Gent te compenseren opdat ze niet slachtoffer zou worden van de besparingen.

Als kinderen en jongeren het voor het zeggen zouden hebben, dan zou er in Gent minder auto’s zijn, meer groen, speelruimte zonder zwerfvuil en sluikstort. Wel collega’s, in zo’n stad zou ik wel willen wonen, in zo’n stad wil ik mijn zoon wel zien opgroeien en ongetwijfeld vele anderen. 

Dit is een ambitieus plan dat tegelijk de erkenning inhoudt dat er nog werk op onze plank ligt.

Dit actieplan vormt de basis waarop we aangeven aan kinderen en jongeren dat ze welkom zijn in Gent. Meer zelfs, dat ze deel uit maken van onze stad en er dus ook iets te zeggen hebben. Kinderen, jongeren en jonge gezinnen zijn drie belangrijke groepen die we als Gent nodig hebben om veerkrachtig, leefbaar en dynamisch te zijn.

 

En dat betekent ook dat we op kinderen, jongeren en jonge gezinnen moeten inzetten en hen in Gent een toekomstperspectief moeten kunnen geven. Ook de gezinnen in kans-arme context. Want de uitdagingen op vlak van kinderarmoede, kinderopvang, plek in het onderwijs, of vroegtijdig school verlaten, jeugdwerkloosheid, enz. zijn er niet naast en niet alle jonge gezinnen bestaan uit tweeverdieners als ouders.

 

Een integrale aanpak voor dit alles is dan ook noodzakelijk en op dat vlak zet de nota hier resoluut op in. Zoals de jeugdraad ook aangaf, is er met de verschillende actiepunten, alvast geen gebrek aan ambitie.

 

Collega’s,
de nota gaat breed, maar is tegelijk concreet. Ik ga de bijna 200 actiepunten niet herhalen, maar het is duidelijk dat Gent vandaag kiest voor de jeugd.

https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif

 

De kindsecretaris, een jeugdparagraaf die de Gentse maatregelen van bij het begin de kind- en jeugdvriendelijke insteek garandeert, inspraak en participatie vergroten, want kinderen en jongeren zijn ook burgers van onze stad en zijn 1 op de 3 van onze de samenleving. En nemen we ook mee in onze oplossingen op vlak van duurzaamheid en samen leven.

Uitleven en ravotten: skatepark, speelprikkels in de stad én groen, ook voor sport en cultuur en jeugdwerk!
We zijn niet blind voor de kansarmoede bij kinderen en jongeren. Met aandacht voor jongeren die het onderwijs dreigen te verlaten zonder diploma, meer  brugfiguren enz.
Maar ook de jongeren zonder job en kinderen die in arme gezinnen opgroeien: ook voor hen is voldoende plek in de kinderopvang en school van belang. Die belangrijke investeringen zijn gepland en worden vandaag al uitgevoerd.

Geen kinderen en jongeren zonder jonge gezinnen natuurlijk. Op dat vlak weten we collega’s, dat het traditionele gezin van gisteren, niet zij van vandaag, laat staan morgen is. Vandaar dat dit terecht meegenomen wordt als het over woningen gaat en combinatie met werk. En uiteraard vertaalt die kind- en jeugdvriendelijkheid zich ook binnen horeca en toerisme ook voor kinderen en jongeren niét of nog niet in Gent wonen...

 

Collega’s,

Gent, vernieuwt en verrast.

Een stad die kiest voor jeugd- en kindvriendelijkheid is een stad die goed is voor iedereen. Vandaag zetten we in op de toekomst van onze stad door duidelijk te stellen dat Gent, Gent niet zou zijn zonder die jonge gezinnen, kinderen en jongeren die deel uit maken van Gent.  

 

 


geplaatst op: 24/06/2015

< Terug

Nieuwsbrief

Indien u op de hoogte wenst te blijven van mijn campagne, kunt u zich hier inschrijven op de nieuwsbrief.