Winteropvang blijft uitzonderlijke noodzakelijkheid

Naar jaarlijkse traditie werd in de gemeenschappelijke commissie Welzijn voor gemeente- en OCMW-raadsleden de werking van nachtopvang tijdens de voorbije winter geëvalueerd. Uit de cijfers bleek dat de bezettingsgraad van de 105 bedden 97% bedroeg en meer opvangnachten werden gefaciliteerd dan in 2013. Het uitgangspunt van de stad blijft om de woonproblematiek structureel aan te pakken, en dat is terecht, stelde Groen OCMW-raadslid Liliane De Cock. Maar hiernaast blijft de winternachtopvang nodig, zo bewijzen de cijfers, om de noden van de daklozen op te vangen. Ik merkte, zoals ik eerder ook deed, dat er hierbij extra aandacht moet  gaan naar dakloze gezinnen met kinderen, die er in deze stad jammer genoeg ook zijn. Om te vermijden dat deze gezinnen ’s avonds laat op straat rondlopen, moet vervroegen van het openingsuur voor hen een verder te onderzoeken optie zijn. Ook de ombudsvrouw en het Welzijnsoverleg Gent hielden reeds een dergelijk pleidooi, wetende dat hier ook tegenargumenten in te brengen zijn. OCMW-voorzitter Rudy Coddens engageerde zich om flexibiliteit met de opvanguren, specifiek voor deze gezinnen, verder te onderzoeken.
Het wordt overigens te weinig gezegd, maar zeer oprechte waardering overigens voor al die vrijwilligers en medewerkers die de barre levensomstandigheden toch wat meer leefbaar kunnen maken.
geplaatst op: 16/06/2015

< Terug

Nieuwsbrief

Indien u op de hoogte wenst te blijven van mijn campagne, kunt u zich hier inschrijven op de nieuwsbrief.