Gent: Kind- en jeugdvriendelijke stad

Dat Gent voor een kind- en jeugdvriendelijke stad  (#‎gentkjvs‬) gaat is duidelijk.
In mei werd met de gemeenteraadsleden een eerste keer op een themacommissie de specifieke nota om verder te bouwen op de  concretiseringen en de plannen.

Het actieplan 'kind en jeugdvriendelijke stad' is niet zomaar een actieplan. Met de rode-groen-blauwe stadscoalitie staan we achter een nieuwe missie voor onze stad, namelijk dat we een open, solidaire, wijze en kindvriendelijke stad zijn. En dat is belangrijk, want in Vlaanderen en dus ook in Gent worden we geconfronteerd met vergrijzing, verjonging, verkleuring en verarming. Elke beleidsmaker die daarvoor de ogen sluit, staat stil of gaat achteruit.
Deze nota is het sluitstuk van een Gentse beleid dat met die leeftijdscomponent rekening houdt en tegelijk ook de armoede durft tackelen.
 
Als kinderen en jongeren het voor het zeggen zouden hebben, dan zou onze stad er leefbaar, gezond, groen uit zien. Een stad die goed is voor iedereen dus.
 
Dit actieplan vormt de basis waarop we aangeven aan kinderen en jongeren dat ze welkom zijn in Gent. Meer zelfs, dat ze deel uit maken van onze stad en er dus ook iets te zeggen hebben. Kinderen, jongeren en jonge gezinnen zijn drie belangrijke groepen die we als Gent nodig hebben om veerkrachtig, leefbaar en dynamisch te zijn. We hebben er dus baat bij om de stadsvlucht terug te dringen en de jonge gezinnen in Gent te houden.
 
En dat betekent ook dat we op kinderen, jongeren en jonge gezinnen moeten inzetten en hen in Gent een toekomstperspectief moeten kunnen geven. Wat de uitdagingen op vlak van kinderarmoede, kinderopvang, plek in het onderwijs, of vroegtijdig school verlaten, jeugdwerkloosheid, enz. zijn er niet naast.
Kinderen en jongeren moeten in hun stad hun ding kunnen doen als ze er zich thuis willen kunnen voelen.
 
Een integrale aanpak voor dit alles is dan ook noodzakelijk en op dat vlak zet uw nota hier resoluut op in. Zoals de jeugdraad ook aangaf, is er met 182 actiepunten, alvast geen gebrek aan ambitie.
geplaatst op: 16/06/2015

< Terug

Nieuwsbrief

Indien u op de hoogte wenst te blijven van mijn campagne, kunt u zich hier inschrijven op de nieuwsbrief.