Gentse werkpunten, het antwoord op wegvallen van werkwinkels?

Halverwege april 2014 werden de deuren van 4 werkwinkels gesloten. De sluiting werd opgevangen door twee nieuwe locaties en antennes.
Ondertussen werd de opening van een nieuwe antenne aangekondigd voor de Dampoort.

Van bij het begin van de legislatuur heb ik gewezen op het belang van laagdrempelige toegang tot zoeken van en begeleiding tot werk. Daarom wou ik van Schepen van Werk, Rudy Coddens (sp.a) horen in de gemeenteraadscommissie van april, in welke mate de werkpunten voldoen ter vervanging van de werkwinkels. Ook of er in Nieuw Gent en de Brugse Poort nieuwe werkwinkels gepland worden, want uit de analyse √Ę‚ā¨Ňďwijkgebonden data werkloosheidsdruk en aanwezigheid leefloners√Ę‚ā¨¬Ě blijkt dat de nood aan dergelijk kwalitatief Werkpunt hoog is.

Op het laatste zei de schepen dat dit inderdaad goed zou zijn, maar dat de middelen van de Stad Gent, helaas te beperkt zijn om hier snel werk van te maken.

De 2 werkpunten kwamen enerzijds in de Welzijnsknoop van Ledeberg en anderzijds in het Buurtcentrum Rabot.

Groot voordeel aan deze werkpunten is dat ze ge√ɬĮnstalleerd zijn in een omgeving waar verschillende hulpverleningsorganisaties samen zitten. Hierdoor is een ge√ɬĮntegreerde aanpak van werk en welzijn mogelijk. En juist die combinatie maakt de kansen op vinden √ɬ©n het behouden van een betrekking mogelijk.

De dienstverlening van de werkpunten ligt in het verlengde van de activiteiten van de werkwinkel en biedt werkzoekenden hulp op digitaal vlak.
Elk dossier van een werkzoekende is immers digitaal en moet zelf aangevuld worden door de werkzoekende. Dat is voor wat kansengroepen niet evident.

De werkzoekende kan zich ook (her)inschrijven in de VDAB via het werkpunt.
De werkpunten fungeren ook als brug naar de werkwinkels in de Kongostraat en het VAC aan het St Pietersstation.

De schepen gaf verder aan dat de werking van de twee werkpunten een als een succes beschouwd wordt.  Er kwamen gedurende die eerste 6 maanden 267 mensen langs.

Van die cli√ɬęnten waren er 90% laaggeschoold.
95% is ingeschreven bij de VDAB, maar een meerderheid heeft er geen aanbod of traject.

60% behoort tot een etnisch culturele minderheid en 70 % valt in de categorie Multi problematiek (meerdere handicaps, gezondheid, gebrek aan ervaring, mobiliteitsproblemen).
75% ervaart financi√ɬęle problemen.

De meest verleende hulp is administratieve hulp en advies geven rond ori√ɬęntatie.

Binnenkort wordt een derde werkpunt ge√ɬĮnstalleerd in het Welzijnsbureau/Buurtcentrum St Amandsberg in de Witte Molenstraat in St Amandsberg/Dampoortwijk.
De verbouwingswerken zijn momenteel aan de gang.
De nieuw aangeworven medewerker die dit werkpunt zal bemannen, volgt momenteel een opleidingstraject.
De keuze voor dit werkpunt in de Dampoortwijk heeft te maken met de hoge werkloosheidscijfers in de wijk en het breed uitgebouwd netwerk van sociale voorzieningen op de locatie in de Wittemolenstraat.

Ik kijk echter uit naar de evaluatie van de VDAB voor we nieuwe werkwinkels, want die blijkt nog niet uitgevoerd te zijn.


geplaatst op: 27/04/2015

< Terug

Nieuwsbrief

Indien u op de hoogte wenst te blijven van mijn campagne, kunt u zich hier inschrijven op de nieuwsbrief.