Aandacht voor Gentse sociale economie

Het maatwerkdecreet is een nieuw decreet vanuit de Vlaamse overheid voor om o.a. de beschutte en sociale werkplaatsen in een nieuw regelgevend en financieel kader te gieten.


Eerder verscheen ook al in de Gentenaar dat de sociale werkplaatsen van Ateljee, De Sleutel, Labeur, Kompaan en de Kromme Boom voortaan onder de vlag 'Maatwerk' verder werken. Goed voor 679 banen.

Alarmerend is vooral: "Iemand die een job in het reguliere arbeidscircuit weigert, verliest voortaan zijn subsidie. Dan moeten we die persoon ofwel in dienst houden - wat niet ons doel is - of hem ontslaan', zegt Nathalie Van Leuven van SST, de werkgeversfederatie van sociale werkplaatsen" En dit met 5% minder werkingsmiddelen....

Daarom vroeg ik aan de schepen van Werk Rudy Coddens (sp.a) wat voor Gent de gevolgen zijn van het maatwerkdecreet.
Hij bevestigde de onrust en vooral de onduidelijkheid, op vlak van financiering van uit Vlaanderen.
Maar vooral de hoge verwachting rond doorstroming naar de reguliere arbeidsmarkt is lijkt te hoog.
Zowel de schepen als ikzelf pleitten voor een realistische visie op wat doelgroepmedewerkers aankunnen.
Hierbij is doorstroming een nobele doelstelling en belangrijk, maar niet als het realistisch is en de medewerker eerder gestraft dan omkaderd wordt.

Ik haalde in de commissie aan  dat we moeten vermijden dat de doorstroming een kleine wortel zal blijken en de stok als harde mokerslag zal gelden.

In de sociale economie doen heel wat werknemers nuttig en goed werk. Ook al is het geen reguliere job in het normaal economisch circuit.
Bovendien brengt een werknemer alleen maar op. Dit bewijst de studie van SST
Iedereen heeft recht op een goede job, ook zij die zwakker op de arbeidsmarkt staan.

In die zin kan ik dan ook waarderen dat de schepen naar aanleiding van mijn vraag dit zal bespreken op het  'bedrijvenoverleg sociale economie' en vanuit Gent een signaalfunctie naar Vlaanderen op te nemen.

Daarnaast kan er geholpen worden in het zoeken naar lokale samenwerking tussen de sociale werkplaatsen onderling en kan er met de VDAB (in het kader van het convenant) informatie gegeven worden rond indicering en toeleiding.geplaatst op: 27/04/2015

< Terug

Nieuwsbrief

Indien u op de hoogte wenst te blijven van mijn campagne, kunt u zich hier inschrijven op de nieuwsbrief.