OCMW Gent draait op voor besparingen

Vandaag keurde de gemeenteraad de begroting van het OCMW goed. Het is duidelijk, de opmaak van dit budget 2015 en ook de meerjarenplanning is meer dan anders onderhevig aan elders genomen beslissingen door het stopzetten en verschuiven van financiĆ«le middelen op federaal en Vlaams beleidsniveauā€¦ Daardoor komt ons OCMW onder druk door die beslissingen op de hogere beleidsniveaus en worden we ook geconfronteerd met een te verwachten aanzienlijke toename van de instroom van cliĆ«nten. Hierbij denken we bvb aan jongeren zonder voldoende scholing die geen recht zullen hebben op een inschakelingsuitkering, of aan jongeren die hun uitkering zullen verliezen, aan werklozen die sneller zullen geschrapt worden, deelnemers aan de verschillende werkervaringsprojecten (en daar kom ik later op terug) en ook langdurig zieken die moeilijker aan een erkenning zullen komen en dan niet enkel voor leefloners komen aankloppen maar ook tussenkomst kunnen vragen voor hoge medische kosten. Dit alles beĆÆnvloedt uiteraard onze bestedingsmogelijkheden en marges.

Binnen deze moeilijke financiĆ«le context stelt onze fractie met tevredenheid  vast dat we verder blijven bouwen op de aangegane engagementen, en aan onze dienstverlening voor de zwak(st)en in onze samenleving. Ik noem enkele engagementen voor het komende jaar op die voor onze fractie erg belangrijk zijn

- Verder zullen er 25 extra Sociaal-verhuur-Kantoor-woningen bijkomen want betaalbare en kwaliteitsvolle huisvesting blijft een heikel punt in onze stad

-  Ook blijven we duidelijk gaan voor een verdere uitbreiding van de art. 60 tewerkstelling. En andere arbeidszorgprojecten

-    Implementatie van het armoedebeleidsplan

-   Ontwikkelen van specifieke acties in kader van bestrijding kinderarmoede en de integrale benadering in de strijd

Dit zijn er slechts enkele , die naast de doelstellingen van het ā€œlopend beleidā€ komen:  lopend, of niet prioritair, maar daarom voor ons niet minder belangrijk: de buurtgerichte toegang tot aangepaste dienstverlening voor kwetsbare senioren, de interculturalisering van de ouderenzorg, de uitrol van het nieuwe systeem van tegemoetkoming tussenkomst voor assistentiewoningen,ā€¦

Het is een goede zaak, ondanks de druk op het budget van het OCMW, dat we blijven de keuzes maken om diegene die het hardst nodig hebben, perspectief te bieden.

geplaatst op: 17/12/2014

< Terug

Nieuwsbrief

Indien u op de hoogte wenst te blijven van mijn campagne, kunt u zich hier inschrijven op de nieuwsbrief.