Jongeren en kinderen maken mee de stad

Jongeren en kinderen maken mee de stad.

Onderwijs in Gent gaat over de dromen van meer dan 120.000 kinderen, jongeren en hun ouders. Elk met hun eigen talenten. Wel, we zetten dan ook in op elk talent. Met deze beleidsnota wordt de stap gezet naar een kind- en jeugdvriendelijk Gent met duidelijke keuzes die gemaakt worden – dat blijkt ook duidelijk uit de onderbouwde adviezen van de adviesraden. Hier ligt een beleidsnota voor die duidelijke keuzes maakt, vertrekkende vanuit de beleving en realiteit van de jongeren en kinderen van Gent vandaag. In de commissie waren verschillende banken lovend over traject dat deze nota heeft afgelegd. Er was de nodige tijd en ruimte voor input. En dat draagvlak blijkt ook uit de adviezen van de actoren. Lovende woorden voor het kabinet en voor de diensten is dan ook zo’n plaats.

Beste collega’s, vandaag kwam hart boven hard op straat. Ze verenigt verenigingen en mensen die het kloppend hart zijn van Vlaanderen. Een belangrijk onderdeel van dat kloppend hart zijn de jeugdverenigingen.

In Gent kiezen we er voor gekozen hen een hart onder de riem te steken en hebben we waardering voor de vele vrijwilligers die dag in, dag uit er voor zorgen dat kinderen en jongeren in Gent een mooie tijd kunnen beleven.

Ook het professioneel jeugdwelzijnswerk krijgt met 2 miljoen euro de ondersteuning die het nodig heeft. Neen we besparen hier niet op, we investeren in het welzijn van kinderen en jongeren.
We investeren in de uitbreiding van het stedelijk onderwijs met 1.700 plaatsen en maken een inhaalbeweging op onderhoud van de schoolgebouwen. Nieuwe scholen worden gebouwd volgens de normen van passiefbouw en per jaar worden 10 speelplaatsen omgetoverd tot groene en avontuurlijke speelplaatsen. Het stedelijk secundair onderwijs krijgt een brede oriënterende eerste graad. Dat zal het perspectief van deze jongeren op lange termijn alleen maar ten goede komen.

Het aantal medewerkers in de brede school wordt uitgebreid, waardoor er versterking komt in de Rabotbuurt en Gentbrugge en de netoverschrijdende samenwerking versterkt wordt. We richten een Kidslab op om leerlingen warm te maken voor wetenschap en techniek. Er komen meer brugfiguren, ook dit geeft jongeren die het onderwijs verlaten zonder diploma concreet meer perspectief. Want inderdaad, Gent kent een onaanvaardbare hoge ongekwalificeerde uitstroom. Een typisch stedelijk fenomeen, maar  we nemen onze verantwoordelijkheid. Bijvoorbeeld met de oprichting van ‘Onderwijscentrum Gent’ dat alle onderwijsprojecten over de netten heen bundelt en zo Gent als onderwijsstad nog meer body geeft. Er komt meer en toegankelijkere kinderopvang. Iets waar onze fractie al jaren voor pleit, wordt nu ook ingevoerd: de jeugdparagraaf. Die zorgt ervoor dat de belangen van kinderen en jongeren zoveel mogelijk worden meegenomen in alle beleidsbeslissingen van de stad. Ten slotte komt er een stadsbreed actieplan kindvriendelijke stad en voor het eerst ook een echt studentenbeleidsplan.

Collega’s,

Wat onze fractie betreft is het duidelijk; hier ligt vandaag een integrale beleidsnota, met duidelijke keuzes voor een jeugd- en kindvriendelijke stad. En dat is positief want, collega’s, een jeugd en kindvriendelijke stad daar worden alle Gentenaars beter van.

geplaatst op: 23/09/2014

< Terug

Nieuwsbrief

Indien u op de hoogte wenst te blijven van mijn campagne, kunt u zich hier inschrijven op de nieuwsbrief.