Gent maakt werk van werk

Deze avond wordt in de gemeenteraad de beleidsnota Werk van de schepen van Werk Rudy Coddens voorgelegd.

Hieronder mijn tussenkomst.

"Zolang we als samenleving 'werk' zo centraal zetten, is het ook onze collectieve verantwoordelijkheid dat die begeerde jobs voor elk talent toegankelijk te houden."


Perspectief hebben op een duurzame en kwaliteitsvolle job, is voor onze fractie van groot belang.

Onze waardering voor wie de pen heeft vast gehad.

We weten, in de steden voelen we werkloosheid harder. Dit is in Gent niet anders. Daarom is het goed dat deze nota werd geschreven vanuit die samenwerkingsbril: OCMW, Stad Gent, andere schepenen en af en toe een duidelijke verwachting naar de bovenlokale overheid. Want die bovenlokale overheid heeft weldegelijk zijn impact. Vandaag in de krant, een stijging van het aantal mensen met een leefloon waaronder een pak jongeren in Gent, ook door een asociale federale maatregel rond de inschakelingsuitkering. Wel, ook Vlaams hebben we de juiste keuze nodig en daar waar mogelijk, geven we met Gent aan, waar we naartoe willen.

Deze nota biedt antwoorden op een paar belangrijke zaken, waar we de nodige aandacht voor hebben:

Werk toegankelijk houden
Drempel om toegang tot werk verlagen
Aandacht hebben voor doelgroepen

https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gifWerk toegankelijkheid houden:

Duidelijk uitgesproken door meer Artikel 60’ers, met duidelijke visie op PWA en het inzetten op de sociale economie, met een realistische visie op doorstromen naar reguliere arbeidsmarkt.

Want over die reguliere arbeidsmarkt…

Ja, er zijn veel vacatures open staan, maar verdorie, er zijn nog veel meer mensen die werk zoeken, maar niet matchen met het huidig aanbod in de reguliere arbeidsmarkt. Dit heeft soms te maken met competenties, jonge gasten die onderwijs verlaten zonder diploma.
Dit heeft ook te maken met een te grote kloof tussen vraag en aanbod en  nog steeds helaas ook met discriminatie.

Welke jobs zijn dat? Collega’s, door in het ene contract in het andere te rollen, door niet te weten waar je volgende week zal werken, bouw je geen toekomst uit.

 

 Drempel om werk te zoeken verlagen:

Werkwinkels worden afgebouwd, maar er komt perspectief op extra werkpunten waarvan we goed in de gaten zullen houden of dit voldoende de vraag dekt.

Bovendien is er een focus op diversiteit met aandacht voor taalbeleid. Zoals in de nota staat, diversiteit is een feit. Verschillende thuistaal ook. Ja, de nota is kritisch, maar neemt ook de handschoen op om met een realistische aanpak anderstaligen ook tot de arbeidsmarkt te begeleiden.

En absoluut, centraal staat de belangrijke aanpak van de jeugdwerkloosheid. Wie de commissies bijwoont, weet dat we het belangrijk vinden dat jongeren perspectief hebben en we zijn ook blij dat hierin in deze nota de ambitie uitspreken om jeugdwerkloosheid aan te pakken.

Proof of the pudding is in the eating. Budgetverdeling belangrijke rol en de acties (klein en groot )die op elkaar afgestemd moeten geraken. Verschillende diensten hebben hier en grote uitdaging, over de grenzen van de bevoegdheden heen, over die van Stad en OCMW heen bv bij Gent Stad in Werking.

Mr de schepen, in onze debatten hierover is meermaals gebleken dat u kiest voor de kwaliteit en kwaliteitsvolle jobs. Dat betekent voorzichtigheid als we de interim sector betrekken, maar bijvoorbeeld ook als het gaat over cijfers in het project Take Off, waarbij we niet alleen naar de naakte cijfers zullen kijken, maar ook op een kwaliteitsvolle manier. Maw, we moeten de jongeren bereiken die net het verst van de arbeidsmarkt staan.

Met die keuze voor kwaliteit heeft u de steun van de Groenfractie.

Als het gaat over mensen meer perspectief bieden, en hoe dit het beste te doen is het duidelijk dat - hoewel ze indicatief kunnen zijn - niet alles in cijfers te vervatten valt. Al zijn de werkloosheidscijfers – ze zijn al genoemd en ze zijn duidelijk – wel duidelijk: ¼ jongeren in Gent vindt geen job. Tijd dus om de handen uit de mouwen te steken.

Ik wil geen pingpongspel tussen verschillende niveau’s. Daar is niemand mee gebaat. Zeker niet de werkzoekenden. Daarom staan in deze nota de samenwerkingsmogelijkheden. En aan zij die zeggen dat deze nota te weinig ambitieus is. De stad doet in deze wat ze kan… Ik hoop dat u even kritisch zult zijn als het over het beleid gaat op hoger niveau.

Collega's,

ik stel vast dat we als stad Gent ons huiswerk hebben gedaan en de handschoen hebben opgenomen om vooruit te gaan. Waarvoor dus onze waardering.

Al kan het en moet het nog beter, met de broodnoodzakelijke inzet van de bovenlokale overheden. Zodat we best-practices nog meer en nog beter kunnen aanbieden.

Want zolang we als samenleving 'werk' zo centraal zetten, is het ook onze collectieve verantwoordelijkheid dat die begeerde jobs voor elk talent toegankelijk te houden.

 


geplaatst op: 24/06/2014

< Terug

Nieuwsbrief

Indien u op de hoogte wenst te blijven van mijn campagne, kunt u zich hier inschrijven op de nieuwsbrief.