Tussenkomst op Armoedebeleidsplan in Gent

Na twee gemeenteraadscommissie en uiteraard ook een traject doorheen de OCMW-organen, ligt vandaag het armoedebeleidsplan op de gemeenteraad voor.

Eén op de vijf kinderen in Gent wordt geboren in armoede. Wij als lokaal niveau alleen, kan dit onaanvaardbaar onrecht niet alleen oplossen, maar dit neemt niet weg dat het stadsbestuur in deze wel verantwoordelijkheid kan - en moet opnemen.

En dat doet we ook, ik denk aan initiatieven als de artikel 60’ers en het aantal woningen van het sociaal verhuur kantoor waarvan we nu zelfs verder gaan dan in het begin van deze legislatuur afgesproken.

Belangrijk element van deze nota, is dat oorzaken en oplossingen van armoede niet vanuit een schuldmodel vertrekken bij de bij de individuele burgers. Dat zou namelijk te gemakkelijk zijn. Want in armoede terecht komen is en blijft vaak een speling van het lot. Dit geldt des te meer voor kinderen. Daarom krijgt kinderarmoede aparte en specifieke aandacht in deze beleidsnota, - maar en dat is belangrijk - via een integrale aanpak, want achter elk kind in armoede staat natuurlijk ook een gezin in armoede.

Een bezorgdheid die we hebben geuit in de commissie bij deze nota gaat over de categoriale aanpak – die in het kader van armoedebestrijding soms echt wel nodig is – is momenteel nog geen sprake. Zoals meegegeven zullen we opvolgen dat dit bij de uitvoering van de verschillende acties weldegelijk concreter zal worden.

We steunen de schepen in het feit dat niet alles op korte tijd uitvoerbaar is als je middenveld en armoedeverenigingen mee wil laten nadenken en participeren in het beleid. Misschien zelfs beter dan concrete streefcijfers collega’s. Maar vanzelfsprekend moet de concretisering van de plannen wel gebeuren, maar het is onze overtuiging en ook die van de schepen, dat het plan verder uit gewerkt moet worden, samen met de betrokken Gentenaren.

Collega's,

we staan in Gent voor een uitdaging op vlak van armoedebestrijding. We duwen mensen in armoede niet dieper weg, in tegendeel we willen hen perspectief bieden. Niet door over hen te spreken, maar zoveel mogelijk met hen. Niet door hen met de vinger te wijzen, maar net door kansarmen een hand aan te reiken.  

 

Collega's,

Onze fractie steunt de plannen van het stadsbestuur om verantwoordelijkheid op te nemen om armoede aan te pakken. Want 1 op 5 kinderen, geboren in armoede dat zijn cijfers die niemand zomaar naast zich neer kan leggen.

 

geplaatst op: 23/06/2014

< Terug

Nieuwsbrief

Indien u op de hoogte wenst te blijven van mijn campagne, kunt u zich hier inschrijven op de nieuwsbrief.