Armoedebeleidsplan in de steigers gezet.

Campagne of geen campagne. In het OCMW en gemeenteraad wordt er verder gewerkt. En dat is nodig want één op de vijf kinderen in Gent wordt geboren in armoede. Het lokale niveau alleen kan dit onaanvaardbaar probleem niet oplossen, maar dit neemt niet weg dat het stadsbestuur in deze wel verantwoordelijkheid kan en moet opnemen.
Schepen van armoedebestrijding en OCMW-voorzitter Coddens (sp.a) presenteerde zijn beleidsnota deze week voor een gemeenschappelijke commissie van OCMW- en gemeenteraadsleden. Goed een half jaar terug kwam Coddens al een eerste keer met zijn nota naar de commissie. De Groen raadsleden Evita Willaert (ocmw) en ikzelf als gemeenteraadslid waren alvast tevreden dat de teneur van de nota – na de felle discussie vorige keer – overeind gebleven is: oorzaken en oplossingen van armoede moeten niet gezocht worden bij de individuele burgers, hetgeen niet wegneemt dat mensen in armoede wel mee verantwoordelijkheid kunnen opnemen om hun lot te verbeteren. Want in armoede terecht komen is en blijft vaak een speling van het lot. Dit geldt des te meer voor kinderen. Daarom verdient kinderarmoede aparte en specifieke aandacht in deze beleidsnota.
Toch ook twee grote kanttekeningen bij deze nota: van een categoriale aanpak – die in het kader van armoedebestrijding soms echt wel nodig is – is momenteel nog geen sprake. Schepen Coddens is zich hiervan bewust maar later, bij de operationalisering van de verschillende acties, zullen wel degelijk ook categoriale acties uitgetekend worden.
Een andere opmerking van Evita en mij is dat nog niet alle actieplannen even grondig uitgewerkt zijn. De verklaring dat op korte tijd niet alle acties in samenspraak met middenveld en armoedeverenigingen konden uitgewerkt worden, is plausibel. Hiermee zetten beiden de toon hoe aan dit plan verder gewerkt moet worden: samen met alle betrokkenen. En bij de tweejaarlijkse opvolging zullen we vanuit dat perspectief de voortgang van dit armoedebeleidsplan evalueren. geplaatst op: 24/05/2014

< Terug

Nieuwsbrief

Indien u op de hoogte wenst te blijven van mijn campagne, kunt u zich hier inschrijven op de nieuwsbrief.