Duurzaamheidsambitie van streekpact waarmaken

Op de gemeenteraadscommissie 'werk' van dinsdag, stond de bekrachtiging van het streekpact van het Regionaal Economisch en Sociaal Overlegcomité (Resoc) Gent en rondom Gent geagendeerd. De nota bevat interessante cijfers om verder aan te slag te kunnen. Ik kwam tussen om aan te dringen dat de opgewekte bio-energie niet ten koste van voedselvoorziening gaat, en er voldoende duurzaamheidscriteria opgenomen worden. Het onderzoeken van de mogelijkheden om openbaar vervoer en de fiets voor de werknemers te vereenvoudigen is positief. In het pact wordt ook het aanpakken van jeugdwerkloosheid aangehaald. Hierbij wordt verwezen naar enkele goede voorbeelden van Gentse projecten. Ik stelde een nieuw Vlaams doelgroepenbeleid voor als mogelijke aanpassing in de nota. De nota mocht iets concreter zijn op vlak van opvolging en evaluatie, maar hopelijk worden de geformuleerde duurzaamheidsdoelstellingen integraal aangepakt.

geplaatst op: 24/05/2014

< Terug

Nieuwsbrief

Indien u op de hoogte wenst te blijven van mijn campagne, kunt u zich hier inschrijven op de nieuwsbrief.