Klaar voor een 1 mei van de 21ste eeuw?

Als we aan het einde van de 21ste eeuw nog 'Dag van de arbeid' willen vieren, zal het dankzij een Europees basisinkomen zijn. Met een Europees basisinkomen verheffen we de sociale zekerheid tot een nieuw maatschappelijk model dat klaar is voor de uitdagingen van de 21ste eeuw. Want een basisinkomen is dé manier om alle arbeid mogelijk te maken en te valoriseren, de transitie te maken naar een veerkrachtige samenleving en de legitimiteit van de Europese Unie te versterken.

Eén mei, dag van de arbeid. Een feestdag voor wat de werkende klasse verworven heeft. Als we terugkijken op de 20ste eeuw mogen sociale bewegingen fier zijn op de verwezenlijking van een sociale zekerheid waarin het principe van verzekering en solidariteit gecombineerd wordt, de basis van onze welvaartstaat.

Als we aan het einde van de 21ste eeuw nog 'Dag van de arbeid' willen vieren, zal het dankzij een Europees basisinkomen zijn

De politieke partijen zijn het erover eens: de belastingen op arbeid moeten dalen. Maar wie maakt werken minder belastend? De werkdruk en de werkstress nemen toe. In 1995 moest 40% van de Belgische werknemers werken tegen strakke deadlines, in 2010: 60%. Bovendien had in datzelfde jaar 46% van de Belgische werknemers met werkstress te maken, maar ondertussen liep dit op tot 64%. Met een onrustwekkend stijging van langdurig verzuim tot gevolg. Terwijl in Vlaanderen de werkloosheidscijfers zelden zo hoog waren. Wat is de vaststelling? Te zware loopbanen en een schrijnend tekort aan jobs.

Werken moet lonen, dat is evident. Maar hoe lang kunnen we volhouden dat een inkomen alleen rechtvaardig is als het uit arbeid voort komt? Leg dat maar eens uit aan de 5,66 miljoen Europese jongeren die geen job vinden. Leg dat maar eens uit aan de 1 op 5 gepensioneerden die in armoede leven. Leg dat maar eens uit aan mensen die voor ouders, kinderen in de buurt zorgen. Zowel financieel als sociaal hebben zij een bijzondere meerwaarde, die door de overheid te weinig gevaloriseerd wordt. Alleen oog hebben voor economische winst of productiegroei is een visie van de vorige eeuw.

Een basisinkomen maakt de transitie naar een veerkrachtige samenleving waarbij niemand uit de boot valt mogelijk. Van arbeider tot bediende, van huisvader tot mantelzorger, van vrijwilliger tot werkgever. Een basisinkomen maakt de transitie mogelijk naar een samenleving met waardering en stimulans van arbeid met een economische meerwaarde én arbeid die het sociale weefsel, de creativiteit of onze levenskwaliteit versterkt. Ook voor zij die vandaag de stap naar een eigen duurzame onderneming te groot vinden of geen ruimte hebben om een opleiding te volgen of gas terug te nemen.

Wanneer de Europese Unie verder zou gaan dan Europeanen alleen te beschouwen als consumenten, zal meer dan de huidige 3 op 10 Europeanen de EU een warm hart toedragen. Een Europees basisinkomen versterkt lokale economieën. Wie echt werk wil maken van een Europese Unie, van een Europees verhaal en Europees burgerschap, kiest voor een maatregel die de Europese burgers versterkt. Een keuze die Europeanen het perspectief biedt waar ze naar snakken. Als Europa meer dan symbolische initiatieven kan nemen rond opleiding, stages, jobcreatie, degelijke loon- en arbeidsvoorwaarden, zal er ruimte zijn voor welvaart, welzijn en een geloofwaardig Europees verhaal.

Tijd om van sociaal opnieuw een zekerheid te maken. Tijd om een kwaliteitsvol, leven te garanderen voor elke Europese burger. Tijd om de Europese droom invulling te geven. Tijd om werk te maken van het basisinkomen. Leve één mei, leve de dag van álle arbeid.

Dit opiniestuk verscheen op Knack.be

geplaatst op: 01/05/2014

< Terug

Nieuwsbrief

Indien u op de hoogte wenst te blijven van mijn campagne, kunt u zich hier inschrijven op de nieuwsbrief.