Opnieuw kandidaat voorzitter Jong Groen

Het nationaal bestuur van Jong Groen wordt elk jaar verkozen. Dus ook de voorzitter en ondervoorzitter. Lies Corneillie, de huidige ondervoorzitter heeft na twee jaar in die functie gekozen om ruimte te laten voor iemand anders. Vandaag ben ik samen met Wanda Lauwers kandidaat voor de bestuursverkiezingen van 12 september. Hieronder lees je waarom.

 

Wanda

Vanwaar mijn politiek engagement?

 

Ik ben ervan overtuigd dat het middenveld een sleutelrol kan en moet spelen om een meer progressieve en duurzame samenleving te realiseren. Zelf ben ik van jongs af via de scouts en nu ook als leerkracht geëngageerd in het middenveld. Het werken en leven in de hoofdstad deed mijn ogen openen. Brussel heeft zoveel te bieden, maar laat tegelijkertijd heel wat kansen liggen.

Vastbesloten mijn frustraties om te zetten in positieve actie, maakte ik de stap naar Jong Groen Brussel.

Ik kwam er terecht in een groep warme dynamische mensen met een oprechte overtuiging. Jonge mensen die net met hun verontwaardiging iets ondernemen om onrechtvaardigheid te keren. Ik ben vastbesloten mijn engagement met Jong Groen op dat elan verder te zetten. En het mag wat meer zijn.

Ik wil dat jongeren bij Jong Groen hun ding kunnen doen, fouten maken, leren en amuseren, vrijuit luidop kunnen dromen. Ik geloof dat mijn inlevingsvermogen, talent voor organisatie, praktische ingesteldheid en weetgierige aard mij tot een geschikte kandidaat maken voor de rol van ondervoorzitter.

Als jonge leerkracht in Brussel, sta ik sterk in de schoenen en probeer ik jongeren de inhoud en betrokkenheid te bieden die ze verdienen. De scouts gaf mij voeling met organiseren en teamwork. Voortbouwend op die ervaring en gedreven door ambitie wil ik mij gooien als ondervoorzitter om samen met Bram te gaan voor een nog straffer Jong Groen.

Jong Groen staat voor inhoud. Daarom wil ik mijn bijdrage leveren in het bestuur om jullie dit jaar te verrassen met een nieuw aanbod aan inspirerende sprekers en relevante vorming. Voer voor lange heerlijke discussies, van café tot congres, om te komen tot krachtige voorstellen waarin we onze dromen willen verzoenen met haalbare beleidsmaatregelen, maar waar nodig ook het beleid eens onderuit durven halen.

Luidop, ambitieus en zichtbaar streven naar een meer duurzame, rechtvaardige en solidaire samenleving. Daar gaan we voor.

Bram

Nog een jaar als voorzitter van Jong Groen? Zeer graag.

De ambitie voor Jong Groen is groot. Na een jaar als voorzitter sta ik sterker in mijn schoenen als woordvoerder en heb ik heel wat opgestoken als spin in het web van het bestuur. Het is niet alleen belangrijk om ambitieus te zijn, we komen als groep ook verder als iedereen mee is.

Als voorzitter wil ik mee aansturen op haalbare, maar grensverleggende ambitie. Hoewel Jong Groen terug ruimte heeft om op 12 maanden haar planning uit te tekenen, bestaat de kans onder te sneeuwen door partijpolitieke aangelegenheden waarvan we de agenda niet helemaal in de hand hebben. Dat moeten we vermijden. We willen natuurlijk wegen bij Groen op vlak van standpuntbepaling en lijstvorming, maar Jong Groen is meer dan zomaar ‘de jongeren van Groen’.

Het is volgend werkjaar mijn voorzittersambitie om inhoudelijk te graven. Jong Groen een dynamische smoel te geven. Jongeren de kans te geven te ontplooien en de vernieuwing en verjonging in te zetten. Met Wanda heb ik een clevere ondervoorzitter aan mijn zijde, maar ook vele andere jongeren moeten dit jaar van Jong Groen kunnen proeven om geleidelijk aan het roer over te nemen.

Ik heb de voorbije jaren Jong Groen veel gegeven. Jong Groen heeft me veel teruggegeven. Dit laatste jaar wil ik dat, met uw steun, laten renderen.

Samen voor Jong Groen

Als duo

Samen staan we garant voor nieuwe dromen en continuïteit. Lerend uit het verleden, met een blik op een nieuwe generatie jongeren. Vertrekkend vanuit een complementaire achtergrond. Wanda vanuit onderwijs. Bram vanuit sociaaleconomisch perspectief, beiden met roots in het jeugdwerk. Samen zijn we empathisch en beslissend waar nodig. Onze politieke drive is het versterken van zij die zwakker staan, geloven in de kracht van jongeren en politieke eerlijkheid en duidelijkheid.

Leden boven

In theorie werken we van onderuit, maar in praktijk kan de inbreng en betrokkenheid van de leden intenser. Inspraak over de thema’s, online wisselwerking, momenten van directe reflecties voor de activiteiten, afgebakende werkgroepen waarin de rol van iedereen duidelijk is. De contouren van het werkjaar liggen grotendeels vast in het te bespreken ‘werkingsdocument’ dat is gebaseerd op het nieuw decretaal kader dat onze Vlaamse subsidiëring reguleert. De ruimte om creatief om te springen met de invulling is er natuurlijk wel. Welke thema’s dit werkjaar centraal zullen staan, hangt natuurlijk af van de inbreng van onze leden en het voltallige bestuur. Maar Jong Groen is meer dan louter (Raad van) Bestuur.

Inhoud

Er is één ding dat ons allen bindt, de overtuiging dat het ecologische gedachtegoed de beste kansen biedt op een rechtvaardige, duurzame en sociale samenleving die vooruit gaat. Met voldoende ruimte voor vorming, debat en experimenten, concretiseren we onze ideologie tot standpunten of voorstellen. Maar uiteraard, wie komt voor de inhoud, keert niet terug als het niet leuk is.

Zichtbaar

We maken het verschil niet alleen door onze voorstellen, ook door te wegen bijvoorbeeld op onze moederpartij. Dankzij een structureel overleg en via onze actieve leden in de politieke raad. Alleen, dit jaar in het bijzonder komt er nog meer op ons af: Impulscongres, Pollcongres, Verkiezingscongres en campagne. Het zal een onderdeel zijn van ons werkjaar, maar lang niet het enige. Want we mogen best wat slimmer zichtbaar zijn, in de media, opiniërend als het kan, in het straatbeeld omdat het moet. Via acties en activiteiten kunnen we meer mensen bereiken en overtuigen. Niet in het luchtledige, maar gebaseerd op wat Jong Groen sterk maakt: de inhoudelijke ruggengraat en vernieuwende voorstellen. We vertrekken van een constructieve houding en mogen de gevestigde waarden meer van hun stoel blazen. .

Bredere basis

Met juiste voorstellen alleen komen we er niet. Onze basis moet breed genoeg zijn om verandering in gang te zetten. We gaan voor meer samenwerking met andere (jongeren)verenigingen die bij ons verhaal aansluiten.

Daarnaast, het zou mooi zijn in september 2014 met minstens 2500 leden te starten aan een vernieuwd Jong Groen, met meer jongeren en studenten. Het is fijn dat jongeren zich bij ons aansluiten, maar laat ons daar niet op wachten. De boer op dus! Niet blind, maar verstandig. Vanaf februari kan dat met ons nieuw logo.

Kortom we gaan met Jong Groen voor een AAA-effect: assertief, aantrekkelijk en appellerend. Waarbij leden van bij dag één ruimte krijgen om hun ding te doen van lokale afdeling tot internationaal.

geplaatst op: 06/09/2013

< Terug

Nieuwsbrief

Indien u op de hoogte wenst te blijven van mijn campagne, kunt u zich hier inschrijven op de nieuwsbrief.