Jobkot kan zijn werking verder zetten

In mei steeg de Gentse jeugdwerkloosheid met 12,2% in vergelijking met 2012. Een doortastende aanpak van jongerenwerkloosheid is dus cruciaal, ook in onze stad.

Jobkot is een Gentse organisatie die jongeren op een kwaliteitsvolle manier begeleidt in hun zoektocht naar werk en opleiding. Omdat de VDAB-subsidiëring van Jobkot in het gedrang komt, vroeg ik in maart aan schepen van werk Coddens (sp.a) of de stad haar verantwoordelijkheid zal opnemen om de werking van Jobkot verder te zetten.

In de gemeenteraad van juni werd door de schepen een concreet subsidievoorstel voorgelegd dat Jobkot de ademruimte geeft om zijn werking verder te zetten t.e.m. december – waarna de VDAB zal beslissen om al dan niet structureel te subsidiëren. Een zeer belangrijke zaak voor al die jongeren die nood hebben aan een laagdrempelig, outreachend aanspreekpunt op weg naar de arbeidsmarkt of een opleiding. 

Hieronder kunt u mijn tussenkomst tijdens de gemeenteraad lezen.

“Collega’s 

dit is een dossier waar de stad zijn verantwoordelijk opneemt. Wat ligt hier vandaag voor? Eigenlijk een soort van overbruggingskrediet. Waarom een overbruggingskrediet? Omdat zonder de ingreep van de stad, de werking van Jobkot in het gedrang zou komen. En dat zou voor heel wat jongeren een ramp zijn.

Jobkot werkt met 2 werknemers aan een kwalitatief aanbod om een zeer moeilijke doelgroep te bereiken, die de VDAB nooit zou kunnen aanspreken. Dit doen ze door verankerd te zijn in de Gentse buurten...

De jeugdwerkloosheid is in mei 2013 met 12% gestegen in vergelijking met vorig jaar zelfde periode. Deze maand zullen de cijfers van jonge werklozen alleen maar stijgen omdat heel wat jongeren het onderwijs verlaten, ook op zoek naar een job.

De jongerenwerkloosheid is sinds begin de jaren '90 alleen maar gegroeid en de crisis versterkt dit probleem. Ook in Gent. Meer dan 2700 jongeren zijn op zoek naar een job en waarvan meer dan 900 jongeren is het Gentse al langer dan 1 jaar... Al langer dan een jaar!

Het is dan ook onbegrijpelijk dat op zo'n moment de VDAB niet in staat is om garant te staan voor de verderzetting van dit initiatief die weldegelijk kan aantonen dat ze jongeren bereikt. Bovendien niet alleen jongeren die per definitie klaar zijn om naar de arbeidsmarkt of opleiding door te stromen.

Gelukkig, zou ik zeggen, gelukkig slaagt Jobkot er in, dankzij hun laagdrempeligheid om een voor de meest moeilijk te bereiken jongeren een aanspreekpunt te zijn.

Ten slotte nog twee zaken:

De stad doet een inspanning om de werking te continueren. Tegelijk doen medewerkers van Jobkot zelf ook een inspanning te doen om hun werking te laten voortdraaien tot aan de tendering van VDAB. Schepen Coddens heeft het onderste uit de kan gehaald om extra middelen te voorzien, tegelijk kan Jong niet anders dan vragen aan de twee medewerkers om deeltijds te gaan werken... Iets wat ook eens mag gezegd worden.

Bovendien vind ik het vreemd dat, toen in oktober 2012, de subsidiering voor Jobkot vanuit de stad ook geagendeerd stond, alle fracties die subsidiering hebben goedgekeurd. En nu vandaag, een ingreep van de stad het meest noodzakelijk is, om deze kwaliteitsvolle begeleiding te garanderen, dat nét op dat moment de oppositie zich roert.

Begrijpe wie begrijpen kan."

 

geplaatst op: 25/06/2013

< Terug

Nieuwsbrief

Indien u op de hoogte wenst te blijven van mijn campagne, kunt u zich hier inschrijven op de nieuwsbrief.