Stijgende kinderarmoede? Kind van de Vlaamse rekening


Onderstaande persmededeling ging vandaag de deur uit...

Uit de Vlaamse armoedemonitor 2013 blijkt dat kinderarmoede blijft stijgen. Bijna 1 op de 10 kinderen wordt in armoede geboren. Dit mag dan nog beter zijn dan het Europees gemiddelde, elk kind wiens kansen worden beknot, is er Ă©Ă©n te veel, stelt Jong Groen. Kinderen met migratie-achtergrond of uit Ă©Ă©noudergezinnen blijken het meest kwetsbaar.

“Ook Minister Lieten wil dit probleem naar eigen zeggen aanpakken, maar vier jaar na haar aantreden als minister is dit wel wat laat” stelt Bram Van Braeckevelt, voorzitter van Jong Groen. “Minister Lieten moet bovendien eens kritisch naar de beleidslijnen van haar eigen regering kijken: school lopen in eigen buurt is niet voor iedereen een optie, ouders die de vervroegde deadline voor studiebeurzen misten zijn nu de dupe, de besparingen in het jeugd(welzijns)werk zorgen voor de afbouw van kwaliteitsvolle begeleiding, biedt kinderopvang plaats voor elk kind?”

Kinderbijslag wordt overgeheveld, dit is een ideale gelegenheid om de middelen te heroriënteren en ze te besteden aan wie ze het meest nodig heeft, vindt Jong Groen. "Een kinderarmoedeplan is belangrijk, maar een armoedebeleid heeft enkel kans op slagen als het integraal in alle beleidsdomeinen aan bod komt. Een vice-minister moet dit op de agenda kunnen zetten. Kinderarmoede bestrijden is geen nevenprojectje, kinderrechten neem je er niet zomaar even bij, het zou een rode draad doorheen het hele beleid moeten zijn. Dan pas komen alle kinderen in ons land écht tot hun recht," besluit Van Braeckevelt.

Jong Groen maakte van kinderarmoede al een prioriteit voor de gemeenteraadsverkiezingen. In juni verzamelen verschillende jonge Groen gemeente- en OCMW-raadsleden rond de stand van zake en een specifieke aanpak van kinderarmoede in de verschillende steden en gemeenten. 

 
geplaatst op: 16/04/2013

< Terug

Nieuwsbrief

Indien u op de hoogte wenst te blijven van mijn campagne, kunt u zich hier inschrijven op de nieuwsbrief.