Een tekort aan kleuterklassen in 2013 - 2014 in Gent

Vandaag verscheen in verschillende kranten het bericht dat 150 plaatsen te kort zou zijn in de peuterklassen van volgend schooljaar. Bijvoorbeeld in De Standaard

Op de gemeenteraad van 25 maart stelde ik volgende vraag aan Elke Decruynaere, de Groene schepen voor Onderwijs.

Tot 21.02.13 konden ouders met kinderen die in 2011 geboren zijn, en die volgend schooljaar naar school gaan, zich aanmelden via de site www.meldjeaan.be. Met dit online, centraal aanmeldingsregister krijgt elke ouder gelijke kansen om zijn kind in te schrijven in de school van zijn keuze. Volgens berichten in de pers zou drie dagen voordien een kwart van de kleuters nog niet aangemeld zijn. Ondertussen is de deadline verstreken.

Hoeveel peuters zijn er nu ingeschreven?

Nu het aantal ingeschrevenen bekend zijn, is er een capaciteitsprobleem voor 2013?

Lees hier haar antwoord:

In antwoord op uw eerste vraag: In Gent wonen in totaal 3.343 kinderen van het geboortejaar 2011. In oktober 2012 zijn er daarvan 1.328 kinderen of 39.7% aangemeld. Dit zijn broers en zussen en de kinderen van de voorrangscategorie ‘kinderen van het personeel’. Bijkomend werden in de aanmeldingsperiode, van 01.02.2013 tot 21.02.2013, 1.411 kinderen aangemeld. Dit is iets meer dan 42% van het totaal van alle instappertjes van geboortejaar 2011. In totaal zijn er dus 2739 of bijna 82% van de kinderen van geboortejaar 2011 aangemeld op datum van 21februari 2013. Zo blijven er nog 604 kinderen of 18% van het geboortejaar 2011 over die niet zijn aangemeld. Het effectief aantal ingeschreven kinderen kan pas bepaald worden wanneer de ouders die een toegangsticket gekregen hebben, de aanmelding bevestigen.

In antwoord op uw tweede vraag: Aangezien het aantal ingeschrevenen op heden nog niet bekend is en er grote marges ingebouwd worden omwille van onzekerheden over de emigratie en immigratie van kleuters en over de inkomende schoolpendel in het kleuteronderwijs, is het momenteel bijzonder moeilijk sluitende uitspraken te doen over capaciteit. Voor het grondgebied Gent kunnen we wel stellen dat er zeker geen capaciteitsprobleem is voor kinderen die volgend schooljaar starten in de derde kleuterklas tot het 6de leerjaar. Voor september 2013 zien we ook geen probleem voor de instappertjes. Wel merken we dat er een probleem zou kunnen ontstaan in de 1ste en 2de kleuterklas vanaf september 2013. Dat blijkt uit de recentste cijfers van het LOP waarover wij sinds dit weekend pas beschikken. Die cijfers moeten binnen marges gelezen worden, omdat we niet exact weten hoeveel ouders er nog zullen verhuizen tussen nu en september 2013, en hoeveel kinderen van buiten Gent er nog naar onze scholen zullen komen. In het kleuteronderwijs zullen er zich zeker grote tekorten stellen vanaf schooljaar 2014-2015. We weten nu al dat dit zich zal situeren in geboortejaar 2012, voor de instappertjes. In 2015 en 2016 worden de tekorten alleen maar groter. In het lager onderwijs zullen de tekorten zich pas stellen in het schooljaar 2016-2017.

Het is zeker dat er capaciteitsproblemen zullen zijn in de toekomst. Om deze te ondervangen zal stad Gent inzetten op uitbreiden van bestaande scholen en het oprichten van nieuwe scholen. Hiervoor hebben we in totaal 24 miljoen euro nodig. Voor dit schooljaar kregen we 6 miljoen euro. Ik zal er bij de Vlaamse minister op aandringen een groeipad met voldoende middelen voor Gent, zodat elk kind in Gent een plek in een school krijgt.

De ogen zijn op Vlaanderen gericht. Hopelijk beseft de Vlaamse regering dat een tekort aan financiële middelen voor onderwijs het uithollen betekent van de toekomst van heel wat kinderen en jongeren...

geplaatst op: 05/03/2013

< Terug

Nieuwsbrief

Indien u op de hoogte wenst te blijven van mijn campagne, kunt u zich hier inschrijven op de nieuwsbrief.