Eedaflegging als Gents gemeenteraadslid

Vanavond om 20h leg ik de eed af als Gents gemeenteraadslid.

Groen haalde op 14 oktober elf verkozenen en samen met sp.a als 26 zetels. Samen met Open VLD zullen we de  volgende zes jaar Gent besturen. Vanavond wordt dan ook officieel het bestuursakkoord in de nieuw samengestelde gemeenteraad voorgesteld.

De uitvoering van het bestuursakkoord zal door Gent een nieuwe wind laten waaien. De drie Groen-schepenen zullen hierin een cruciale rol spelen, want elk van hen hebben sleutelbevoegdheden voor een meer duurzame en sociale stad. Elke Decruynaere als schepen van jeugd, opvoeding en onderwijs zet haar beste beentje voor om van Gent de meest kindvriendelijke stad van Vlaanderen te maken. Filip Watteeuw zal als schepen van openbare werken en mobiliteit zijn handen vol hebben om in Gent van het STOP-principe (voorrang aan voetgangers, fietsers, openbaar vervoer - in die volgorde) een evident ie te maken. Tine Heyse, ten slotte, zet haar schouders onder een klimaatneutrale stad als schepen van Milieu, Klimaat en Noord-Zuid.

Met Dirk Holemans hebben we een fractieleider met bakken politieke ervaring. Samen met mijn collega gemeenteraadsleden en OCMW-raadsleden zullen we keihard moeten werken om het ambitieuze bestuursakkoord uit te voeren.

Naast de maandelijkse  gemeenteraad (vaak twee avonden) zijn er ook zes commissies die maandelijks samen komen. Zelf zal ik deel uit maken van drie commissies.

Commissie Openbare Werken, Mobiliteit, Openbare Werken, Stedenbouw, Woonbeleid, Stadsontwikkeling, Groenvoorziening

Commissie Welzijn, Gelijke Kansen, Volksgezondheid, Armoedebestrijding, OCMW, Werk, Milieu, Klimaat, Noord-Zuid, Landbouw

Commissie Onderwijs en Kinderopvang, Jeugd, Personeel, Informatica, IKZ, Facility Management, Administratieve Vereenvoudiging,

In het bijzonder zal ik onderwijs, kinderopvang, jeugd, werk, OCMW en armoedebestrijding opvolgen.

Als jongste kandidaat van sp.a-Groen ben ik uiteraard ook de jongste van mijn fractie en ook jongste Gents gemeenteraadslid die rechtstreeks werd verkozen. Door opvolging bij Open VLD komt er een 21-jarige in de gemeenteraad en dat is een goede zaak, want betrokkenheid van jongeren is broodnodig.

Voor het eerst maakt Groen deel uit van de Gentse bestuur. Het zullen bijzondere zes jaar worden, niet alleen voor de schepenen, gemeenteraadsleden of OCMW-mandatarissen. Ook de mensen op de kabinetten, maar uiteraard ook de partij, zijn leden en vrijwilligers zullen er samen werk van maken om van Gent die duurzame en sociale stad te maken waarvoor we campagne hebben gevoerd. Gentenaars doen het samen.

De lokale verkiezingen van 2012 waren overigens voor Groen als nationale partij historisch. Nog nooit zette de kiezer zoveel Groenen aan het werk. Bovendien zijn heel wat onder hen jonger dan 33. Als voorzitter van Jong Groen ben ik dan bijzonder fier, dat we met zoveel jongeren in de steden en gemeenten, provincies en districten, Vlaanderen en Brussel van onderuit socialer en meer duurzaam zullen maken.

geplaatst op: 02/01/2013

< Terug

Nieuwsbrief

Indien u op de hoogte wenst te blijven van mijn campagne, kunt u zich hier inschrijven op de nieuwsbrief.