Peeters zou op 11 juli beter pleiten voor een democratisch Europa

Peeters zet op 11 juli in op de Vlaamse vertegenwoordiging binnen de Europese Unie. Hij zou beter pleiten vooreen democratisch Europa, waarbij het parlement ten volle zijn rol kan spelen.

 

Nu Brussel-Halle-Vilvoorde eindelijk van de politieke agenda is verdwenen, moet er iets anders de inzet worden van de Vlaamse feestdag. Wat kiest Vlaams Minister-President Kris Peeters? De Vlaamse vertegenwoordiging binnen Europa – hier op Radio 1. Eindelijk, eens een discussie over een politiek niveau dat er echt toe doet.
Het voorstel van Peeters – hier op
deredactie.be- is dan ook niet zo gek… op het eerste zicht. Want het klopt natuurlijk dat op Europees niveau zaken besproken worden die bevoegdheden zijn van gewesten of gemeenschappen. België an sich heeft op dat moment als politiek entiteit dan ook weinig te zeggen, laat staan te vertegenwoordigen. Daarenboven is het zo dat de Europese Unie heel sterk de wetgevende lijnen uitzet van de lidstaten en bijgevolg ook de regio’s van die lidstaten. Zo ingrijpend dat bv. op vlak van milieu, Vlaanderen geen eigen beleid voert, maar vaak achterop holt om uitvoering te geven aan wat de Europese Unie oplegt. Een regio heeft dus wel wat belang bij om in plaats van de lidstaat, betrokken te worden bij de Europese besluitvorming.

Binnen de Europese Unie bestaan er drie grote beslissingsorganen. De Europese Commissie, de vertegenwoordiging van de verschillende lidstaten - de (Europese) Raad - en het Europees Parlement. Daarnaast speelt het Hof van Justitie een belangrijke rol bij het verduidelijken en verfijnen van bepaalde Europese regels. Het Comité van de Regio’s (niet te verwarren met de Raad van de Regio’s) heeft vaak slechts een adviserende rol en zijn invloed valt – op enkele uitzonderingen na- te verwaarlozen.

Die drie organen (parlement, raad en commissie) spelen, afhankelijk van het onderwerp, een soort van pingpongspel om tot conclusies te komen. Meer daarover in dit animatiefilmpje (in het Frans).

In ‘de Raad’, zetelt ‘België’, ook voor bevoegdheden die in ons land gefederaliseerd zijn. Voor sommige zaken wordt er een beurtrol afgesproken tussen de gewesten en/of gemeenschappen en gaat de ene keer de Waalse minister en op een ander moment een Vlaamse minister etc om ‘België’ te vertegenwoordigen. Zomaar een Vlaamse vertegenwoordiging eisen, is dan ook nogal kortzichtig want uiteindelijk verdient Wallonië en Brussel en de Duitstalige gemeenschap in mindere mate, even zeer hun plaats onder de vertegenwoordigingszon.

De strijd die Peeters voert, is meer dan louter symbolisch. Toch leeft er een belangrijker debat dan welk deel van de lidstaat namens een land mag spreken. Namelijk de machtsverhouding tussen de Europese commissie, de lidstaten en het Europees Parlement. De zogenaamde discussie tussen het intergouvernementeel Europa enerzijds en het communautair of supranationaal Europa anderzijds.

Is het niet democratischer en correcter om het Europees parlement ten volle zijn rol te laten spelen? Parlementsleden zijn verkozen om hun wetgevende rol te spelen. Waarom zou Europa er wel bij varen om de macht te blijven leggen bij de tegengestelde belangen van de lidstaten? Wie de kaart van Europa trekt, gaat voor een sterk Europees parlement met volle bevoegdheid.

Overigens hebben de Vlamingen en andere gemeenschappen in België een gewaarborgde vertegenwoordiging in het Europees parlement, dus communautair is er daar geen probleem.

 

Vanuit democratisch oogpunt hebben de regio’s zeker recht op een betere positie binnen de EU, maar laat dat dan via het parlement gebeuren. Dat kan door bijvoorbeeld de kieskringen voor de Europese verkiezingen op niveau van de regio’s te installeren, zoals in België reeds het geval is.

 

Peeters zou de Vlamingen eer aan doen als hij een democratisch Europa de inzet zou maken van 11 juli. Het zou een sterker verhaal zijn dan België en de andere gemeenschappen en gewesten proberen te verdringen in de schoot van de Europese Unie.

 

geplaatst op: 11/07/2012

< Terug

Nieuwsbrief

Indien u op de hoogte wenst te blijven van mijn campagne, kunt u zich hier inschrijven op de nieuwsbrief.